Wie zijn we

Wij ontwerpen en adviseren bedrijven, instellingen en particulieren over hun vastgoed, hun gebouw, of hun woning. We richten ons hierbij op opdrachtgevers die met al hun vragen een goed en oplossingsgericht antwoord verwachten. Naast advies is een ontwerpplan daar vaak een onderdeel van.

Architectuur
Wij maken mooie en gezonde gebouwen met een goede ruimtelijke vormgeving en architectuur. Heldere plannen met veel licht, lucht en ruimte. Functioneel, mooi, doelmatig en met respect voor de gebruikers. Eerlijke, duurzame, circulaire materialen. Goede techniek, energiezuinig en CO2-neutraal.
Wij zijn ervan overtuigd dat goede architectuur een krachtig instrument is om eerlijke en duurzame ruimtelijke kwaliteit te realiseren voor nu en de lange termijn.
Ons motto: inhoud geven aan de vorm en vorm geven aan de inhoud.

Bouwadvies
Wet- en regelgeving rondom bestemmingsplannen, bouwen en verbouwen, technische aspecten, veiligheid, vergunningsvrije regelingen of m.i.v. 2022: de nieuwe omgevingswet.
Budget- en kostprijsramingen voorafgaand aan de investeringen.
Regulier onderhoudsadvies met een surplus, in plaats van de enkelvoudige een-op-een vervanging, kiezen wij voor een integrale benadering, dus met verbetervoorstellen conform de actuele stand van de techniek.
Het gaat hierbij over Duurzaam MJOP-advies, energiebesparing, brandveiligheid, achterstallig onderhoud, etc. We zijn erkend vastgoedadviseur en staan in het SERTUM-vastgoedregister.

Samenwerken
Na een eerste plan, advies, schetsontwerp of andere aanbeveling gaan we met de verdere uitwerking van de projecten, samen aan het werk met onze kennispartners zoals constructeurs, tekenaars, installatie-engineers of andere specialisten. De onderlinge samenwerking met al deze partners en specialisten draagt bij aan een continu leerproces, waarbij we elkaar uitdagen en scherp houden.
Ons motto hierbij is: samenwerken aan goede ideeën.

Hans Hiddink

Bouwadviseur, planontwerper en eigenaar bij id-bouwbureau sinds 1999