Architectuur & bouwadvies

Gezonde duurzame gebouwen met veel licht, lucht en ruimte zijn echte kenmerken van onze architectuur. Een goed ontwerp is de basis voor alles.
Onze ontwerpen worden zorgvuldig vormgegeven, zijn functioneel, doelmatig, in balans en met respect voor de gebruikers. We gebruiken eerlijke en duurzame, circulaire materialen met een goede inpassing van techniek. Energiezuinig en CO2-neutraal.
Ontwerpen is ons vak en is gebaseerd op een mix van creativiteit, kennis van techniek en deskundigheid.
We ontwerpen en adviseren voor bedrijven in de industrie, dienstensector, Leisure, horeca, detailhandel en allerhande instellingen.
We gaan altijd voor een excellent resultaat met een positief rendement op de gecreëerde waarde, voor nu en voor later.
Ons motto: inhoud geven aan de vorm en vorm geven aan de inhoud.

Tijdens en naast het ontwerpen adviseren wij over de wet- en regelgeving rondom bouwen, bestemmingsplannen, vergunningsprocedures, kostprijsramingen, technische berekeningen, bodemonderzoeken, geluidsrapporten, enz.
Tijdens de uitvoering ontzorgen we u met efficiënt bouwmanagement van begin tot eind.
Wij stemmen alle disciplines op elkaar af en zorgen voor een goede procescoördinatie, communicatie en financiële projectbewaking.
Kortom: we ontwerpen, initiëren, adviseren, organiseren, regisseren en doen projectmanagement.

Maar ook voor de particulier maken we ontwerp- en bouwplannen op maat. We kijken samen naar wat de wensen zijn en hoe we deze kunnen realiseren, want … mooier wonen begint met goede ideeën!
Ontwerpen is een creatief proces, het is puzzelen en sleutelen aan iets wat er nog niet is. Hierbij betrekken we natuurlijk ook uw interieur en uw tuin. Bij een goed ontwerp vallen alle puzzelstukjes op zijn plaats.
Wij brengen onze kennis en ervaring mee over bouwen, verbouwen en verduurzamen. Zijn er vergunningen nodig, dan verzorgen wij de nodige tekeningen en berekeningen.
Ook begeleiden we desgewenst uw bouwproject en waken we voor ongewenste verrassingen.